مشکلات رایج اتوکلاو: انواع اتوکلا

– دستگاه خطای کالیبراسیون می دهد:

 • به هم خوردن کالیبراسیون اتوکلاو دندان پزشکی ناشی از به هم خوردن تناسب خطی بین فشار و دمای بخار آب دستگاه در مرحله healing می باشد .

 • تعمیر ارتفاع یا استفاده مکرر باعث به هم خوردن کالیبره دستگاه خواهد شد . برخی دستگاه ها به صورت دستی از طریق کیت مخصوص و برخی به صورت اتوماتیک کالیبره می شوند.

 • در صورت انجام فرآیند و ارور مجدد به احتمال زیاد سنسور های دستگاه یا میکروی آن ایراد داشته و باید تعویض گردند .

 – پمپ‌ وکیوم‌ صدا می‌دهد: دیافراگم‌ پاره‌ شده‌ و باید تعویض‌ گردد.

– موتور ثبت کننده حرارت فعال نیست: زمانی که فیوز کنترل جریان برق پریده است و یا  موتور ثبت کننده معیوب باشد این حالت رخ می دهد و برای حل این مشکل بهتر است فیوز را بزنید و با موتور را تعمیر کنید.

– فشار بالا نمی‌رود:

 • شیر برقی مربوطه‌ خراب‌ است‌ و سیستم‌ را نمی‌بندد.

 • یکی‌ از شلنگ‌ها پاره‌ شده‌ است‌.

 • لاستیک‌ دور درب پاره‌ شده‌ یا کثیف‌ است‌.

 • ترانسدیوسر فشار خراب‌ شده‌ و باید تعویض‌ گردد.

 • خرید تجهیزات اتاق عمل

 • آب‌ کافی‌ به‌ داخل‌ سیستم‌ تزریق‌ نشده‌ است.

 • المنت‌ خراب‌ است‌ و باعث‌ افزایش‌ دما و نتیجتاً افزایش‌ فشار گاز داخل‌ چمبر نمی‌شود.

– نشانگر سترون سازی پایان چرخه سترون سازی کامل را نشان نمی دهد: دلایلی که باعث بروز این مشکلات رایج اتوکلاو می شود عبارتند از:

 • دریچه بخار معیوب است.

 • نفوذ بخار کافی نیست.

 • زمان سترون سازی کافی نیست.

 • اتوکلاو به دما و فشار انتخابی سترون سازی نمی رسد.

 • نشانگر بیولوژی برای چرخه اجرا شده مناسب نیست.

 • اتاقک سترون سازی نادرست یا بیش از حد بارگذاری شده است.

 • فرآیند قبل از آغاز چرخه مناسب نبوده است، هوا به مقدار زیاد داخل اتاقک باقی مانده است.

– نشان دهنده‌ ماکزیمم‌ و مینیموم‌ سطح‌ آب‌ مخزن‌ آب‌ اصلی‌ کار نمی‌کند: دور الکترودها جرم‌ گرفته‌ و باید تمیز شود.

– دستگاه‌ اصلاً روشن‌ نمی‌شود: یا دستگاه‌ به‌ برق متصل‌ نیست و یا فیوز اصلی‌ سوخته‌ است.‌

– فشار بخار زیاد است: این حالت در سه صورت رخ می دهد اول اینکه بخار داخلی در اجزای دیگر اتوکلاو نشت می کند ، دوم اتوکلاو بیش از حد بارگذاری شده است و در آخر اتوکلاو کالیبر نیست.