موضوع فعالیت شرکت پایا طب سرویس عبارت است از “طراحی، تولید و تعمیر انواع دستگاههای کاربردی در حوزه پزشکی، تهیه و تولید و توزیع تجهیزات اتاق عمل و ابزارها و دستگاههای جراحی و بیمارستانی و نصب تاسییسات بیمارستانی و تجهیزات و ادوات پزشکی و مهندسی پزشکی”. شرکت پایا طب سرویس از بدو تاسیس با بهره گیری از علم روز و با پشتوانه تیم فنی متشکل از متخصصین با تجربه و کارشناسان خبره مهندسی برق و مهندسی پزشکی توانسته است مراکز درمانی و بیمارستانهای بسیاری را در بخش کنترل عفونت و استرلیزاسیون یاری نماید . این شرکت از ابتدای فعالیت خود و با اتـکا به دانش، تخصص و تجربه کارشناسان خود توانسته است در کسوت مشاور و یا مجری راه اندازی و بـهینه سازی و ارتقای کیفی بخشCSR در بسـیاری از مـراکز درمـانی سطح کشور و همچنین انجام چـندینـ پروژه در کشورهای همـسایه از جمله عـراق و جمهوری آذربایجان بوده است.