تعمیر اتوکلاو تکنوگاز

تعمیر اتوکلاو تکنوگاز

تعمیر اتوکلاو Tecnogaz

مجهز به یک پمپ وکیوم قدرتمند که در ابتدای چرخه ، ANDROMEDA VACUUM XP تمام کیسه های هوا را که هنوز در داخل محفظه موجود است بیرون می کشد و در پایان مرحله استریل سازی، خشک کردن کامل ایزار و وسایلی که تحت استریل قرار دارند را تضمین می کند. دارای سیستم الکترونیکی درجه یک نظارت مداوم بر فشار، دما و زمان. اتوکلاو تکنوگاز می تواند بدون حضور اپراتور کار کند، زیرا تمام عملکردها به صورت خودکار هستند. همچنین دارای یک دستگاه بلوک الکترومغناطیسی روی درب است. اتوماسیون کل هر مرحله از چرخه به عنوان اقدامات احتیاطی در برابر هرگونه خطای انسانی، حتی توسط پرسنل بی تجربه عمل می کند.

برای تعمیر اتوکلاو تکنوگاز خود با متخصصین پایا طب در ارتباط باشید.

پایا طب افزار به صورت کاملا حرفه ای در زمینه تعمیر اتوکلاوهای خارجی از جمله:

cristofoli autoclave

getinge autoclave

MidMark Autoclave

prestige Autoclave

tuttnauer autoclave

woson autoclave و …. فعالیت می نماید.

اطلاعات فنی چرخه استریل سازی اتوکلاو تکنوگاز:

120°c wrapped and unwrapped:
• زمان اکسپوز: 18 دقیقه.
• زمان خشک کردن: 17 دقیقه.
• حداقل و حداکثر فشار: 1.04 ÷ 1.30
• حداقل و حداکثر دما: 134 ÷ 138

134°c wrapped and unwrapped :
• زمان اکسپوز: 5 دقیقه.
• زمان خشک کردن: 17 دقیقه.
• حداقل و حداکثر فشار: 2.02 ÷ 2.38
• حداقل و حداکثر دما: 134 ÷ 138

134°c FLASH   :
• زمان اکسپوز: 4 دقیقه.
• زمان خشک کردن: 2 دقیقه.
• حداقل و حداکثر فشار: 2.02 ÷ 2.38
• حداقل و حداکثر دما: 134 ÷ 138

134°c PRION :
• زمان اکسپوز: 20 دقیقه.
• زمان خشک کردن: 17 دقیقه.
• حداقل و حداکثر فشار: 2.02 ÷ 2.38
• حداقل و حداکثر دما: 134 ÷ 138

134°c HELIX / BOWIE & DICK :
• زمان اکسپوز: 3.5 دقیقه.
• زمان خشک کردن: 4 دقیقه.
• حداقل و حداکثر فشار: 2.02 ÷ 2.38
• حداقل و حداکثر دما: 134 ÷ 138

VACUUM:
• حداقل کار و حداکثر: – 0.9

کلیه چرخه استریل سازی دارای 3 مرحله وکیوم است.

تعمیر اتوکلا تکنوگاز

تعمیر اتوکلا تکنوگاز

تعمیر اتوکلا تکنوگاز

تعمیر اتوکلاو تریدنت

تعمیر اتوکلاو کریستوفولی

تعمیر اتوکلاو grtinge

تعمیر اتوکلاو تکنوگاز

تعمیر اتوکلاو cristofoll

تعمیر اتوکلاmidmark

اتوکلاو prestige

تعمیر اتوکلا woson

تعمیر اتوکلاو تاتناور

تعمیر اتوکلاو Systec

اتوکلاو snlclave