اطلاعات مورد نیاز یک متخصص اتوکلاو!

اجزای مختلف اتوکلاو

 

چمبرتابلو برقواحد مراقبت هوا
ژاکتگیج بخاررگولاتوربخار
درهاسنسورهای فشارشیراطمینان
مبدل حرارتیشیرهای برقیشیریکطرف
سیستم کنترلشیرهای پنوماتیکیمیکروسویچ
پورت انتقال دادهموتور پنوماتیکیپنل کنترلی
چمبرتابلو برقواحد مراقبت هوا
رکوردرجک های پنوماتیکیفیلتر هوای ونت
گیج های دماواشردرفیلتر بخار
سنسورهای دماترپ هافیلتر آب
ترنسمیترهای دماصافی هاشیر دستی

شرایط و پیش نیازهای نصب و راه اندازی اتوکلاو:

جانمایی براساس ابعاد و اندازه واقعی در LAYOUT محل نصب انجام شود.
فضای تکنیکال از هر طرف به اندازه حداقل یک متر در نظر گرفته شود.
ارتفاع محل نصب طوری باشد که در بالای اتوکلاو تا سقف یک متر فضا وجود داشته باشد.
محل نصب در تکنیکال تهویه هوا داشته باشد.
خط فاضلاب گرم در نظر گرفته شود.
کفشور در محل نصب در نظر گرفته شود.
هوای فشرده مناسی در نظر گرفته شود.
آب نرم در نظر گرفته شود.
آب سرد یا چیلد در نظر گرفته شود.
باز نمودن در
بخار صنعتی در نظر گرفته شود.
بخار تمیز در نظر گرفته شود.
خط برگشت بخار در نظر گرفته شود.
خروجی چمبر فیلتر شود.
برق مناسب در نظر گرفته شود.
روشنایی در قسمت تکنیکال در نظر گرفته شود.
قسمت تمیز و غیر تمیز در هنگام نصب مورد توجه باشد.
در سرویس به سمت غیر تمیز باز شود.
کف محل نصب عایق کاری رطوبتی شود.
نازک کاری کف محل نصب با اپوکسی انجام شود.
محل اتصال دیوار و دیوا رها تا ارتفاع 10الی 15سانتی متر از کف عایق رطوبتی و آب بند شود.
خروج کندانس به خط دارای فشار مثبت متصل نشود . و به صورت ثقلی تخلیه شود.

وظایف اپراتور اتوکلاو:

 

بازدید و بررسی داخلی اتوکلاو ( وضعیت سنسور ها – صافی ها – درین – درب ها و… )
تکمیل چک لیست آماده سازی
آماده سازی تاسیسات ( بخار – هوای فشرده – آب – برق اصلی )
روشن نمودن اتوکلاو
انتخاب برنامه ( جامدات – مایعات و)..
تنظیم پارامتر ها ( دمای استریل – زمان استریل – زمان خشک کردن – تعداد پالس های خلاء اولیه و نهایی و… )
بار گذاری ( چیدن وسایل و یا ظروف حاوی مواد در ترولی ها و یا طبقات – قراردادن سنسور ها در درون ظرف نمونه و
انتقال صحیح ترولی به چمبر و بستن درب)
استارت برنامه انتخاب شده
نظارت
باز نمودن در
خارج نمودن ترولی مواد و لوتزم استریل شده به طوری که سنسور ها صدمه نبینند.
تکمیل لاگ بوک
بستن درب اتوکلاو
تکمیل چک لیست پایان کار اتوکلا
نظافت دوره ای ( در هنگامی که اتوکلاو خنک شده
استفاده مناسب از برچسب خارج از سرویس ( غیر قابل استفاده )
درخواست خدمات مهندسی
انجام فعالیت های نگهداری پیشگرانه و ثبت سوابق

اگر شما یک متخصص فنی در زمینه تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی و تعمیر دستگاه های بیمارستانی هستید باید اطلاعاتی فنی بالایی در زمینه دستگاه ها داشته باشید. در این مقاله ما در رابطه با آنچه که یک متخصص فنی اتوکلاو باید بداند صحبت خواهیم کرد.

داشتن دانش استریلیزاسیونشناخت مکانیزم استریل دراتوکلاوشناخت ساختار و سیستم اتوکلاو
شناخت از نحوه عملکردشناخت اجزا و نقش آنهااپراتوری اتوکلاو
اسناد و مدارک (مدارک سرویس و نگهداری، برنامه نگهداری پیشگیرانه، شایسته سازی و… )آشنایی با اصول ایمنی کار با اتوکلاونگهداری پیشگیرانه
الزامات و مشخصات فنی جهت انتخاب و خریدشایسته سازیمعتبر سازی
 مصارف تاسیساتی و مشخصات کمی و کیفی آنعیب یابی و تعمیر اتوکلاونحوه نصب و راه اندازی

روش های مختلف استریلیزاسیون

1 – استریل با هوای داغ مانند استریل ویال های شیشه ای در فوریا اون
2 – استریل با گازها ( ethylene oxide , hydrogen peroxide , ozone )
3 – استریل با اشعه گاما و اشعه uv مانند استریل اشیاء پلاستیکی و سطوح و…
4 – استریل با فیلتراسیون (0.2µ) مانند استریل محصول نهایی و..
5 – استریل با بخار ( اتوکلاو ) مانند ظروف، مایعات، لباس و …

استریلیزاسیون با بخار و کاربرد های آن

 

در مراکز تحقیق و تولید فراورده های بیولوژیک
در بیمارستان ها و درمانگاه ها
در مراکر تولید فراورده های بیولوژیک ( واکسن )
در مراکز تحقیق بیولوژیکی و مبارزه با بیماری ها
در فرایند تولید مواد غذایی
در مراکز تولید تجهیزات و لوازم پزشکی و بیمارستانی
به منظور کاهش جمعیت میکروارگانیسم های بیماری زا و مضر، عملیات استریل با روش ها و تجهیزات مناسب انجام می شود.
با هدف کاهش %90جمعیت میکروبی ، هدف استریلیزاسیون می باشد.

اتوکلاو و مکانیزم استریل با بخار

 

1 – استریل با انتقال انرژی گرمایی به عامل میکروبی و افزایش دمای آن مبنای استریلیزاسیون با اتوکلاو می باشد.
2 – با بالا رفتن دمای جرم میکروبی وافزایش انرژی جنبشی پیوند ملکولی هیدروژن درساختارپروتئین ها از هم گسسته می شود .
3 – عامل انتقال انرژی به میکروارگانیسم ها بخار می باشد.
4 – مولکول های آب دارای انرژی در تماس با جرم میکروبی که دارای دمای کمتری هستند ، انرژی خود را به جرم میکروبی منتل کرده و در نهایت کندانس می شود.
5 – ظرفیت گرمایی بخار زیاد است.
6 – مزیت استریل با بخار: بازده – سرعت – اطمینان
7 – شرایط و ویژگی های بخار برای استریل: خشک بودن ،دمای مناسب ،فشار مناسب
8 – اتوکلاو وسیله ای است برای ایجاد شرایط مناسب استریل با بخار
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

انواع اتوکلاو:

  • بدون ژاکت و با ژاکت
  • بدون وکیوم و با وکیوم B
  • آزمایشگاهی، صنعتی
  • تک درب و دودرب
  • همراه با مولد بخار و بدون مولد بخار
  • اتوکلاو پس باکسی

مواد و مصالحی که با اتوکلاو استریل می شوند:

جامداتمایعات
ظروف آزمایشگاهی و لوازم کارآب
وسایل فلزی و شیشه ایمحیط کشت
لباس های قابل استریل
واحد تزریق ماشین های فیلینگ
فیلتر های پروسس
وسایل ساخته شده از pp

 

بسته بندی لوازم و مواد جهت استریل
بسته بندی طوری باشد که در مرحله اول ( خلاء ) ، هوای موجود در بسته بندی به طور کامل تخلیه شود
در مرحله استریل به درستی بخار در آن وارد شود
در مرحله خشک کردن بخار و آب کنداکس شده از آن خارج می شود
در مرحله مختلف بسته بندی آسیب نبیند
پس استریل و خارج نمودن از اتوکلاو، آلودگی به آن وارد نشود
لوازم تیز و برنده در ظرف مطمئن قرار داده شوند.

شرایط و پیش نیازهای نصب و راه اندازی اتوکلاو:

جانمایی براساس ابعاد و اندازه واقعی در LAYOUT محل نصب انجام شود.
فضای تکنیکال از هر طرف به اندازه حداقل یک متر در نظر گرفته شود.
ارتفاع محل نصب طوری باشد که در بالای اتوکلاو تا سقف یک متر فضا وجود داشته باشد.
محل نصب در تکنیکال تهویه هوا داشته باشد.
خط فاضلاب گرم در نظر گرفته شود.
کفشور در محل نصب در نظر گرفته شود.
هوای فشرده مناسی در نظر گرفته شود.
آب نرم در نظر گرفته شود.
آب سرد یا چیلد در نظر گرفته شود.
باز نمودن در
بخار صنعتی در نظر گرفته شود.
بخار تمیز در نظر گرفته شود.
خط برگشت بخار در نظر گرفته شود.
خروجی چمبر فیلتر شود.
برق مناسب در نظر گرفته شود.
روشنایی در قسمت تکنیکال در نظر گرفته شود.
قسمت تمیز و غیر تمیز در هنگام نصب مورد توجه باشد.
در سرویس به سمت غیر تمیز باز شود.
کف محل نصب عایق کاری رطوبتی شود.
نازک کاری کف محل نصب با اپوکسی انجام شود.
محل اتصال دیوار و دیوا رها تا ارتفاع 10الی 15سانتی متر از کف عایق رطوبتی و آب بند شود.
خروج کندانس به خط دارای فشار مثبت متصل نشود . و به صورت ثقلی تخلیه شود.